گالری هنرمندان صنایع دستی
گالری هنرمندان صنایع دستی

توضیحات آگهی

آموزش منبت کاری باهنردست

 

اولین مدرس وطراح #منبت کاری به سبکهای مدرن دراستان کرمان#کارشناس صنایع دستی دارنده مدرک صنایع دستی وفنی حرفه ای بامدرک بین اللمللی
× پشتیبانی