گالری هنرمندان صنایع دستی
گالری هنرمندان صنایع دستی

توضیحات آگهی

میناکاری سفال لیا|دکوری،مصرفی

محبوبه مجدی کارآفرین،طراح و تولیدکننده ظروف میناکاری ارعمده بصورت سفارشی
متفاوت در طرح،رنگ و نقشبندی سرویسهای خاص پذیرایی،غذاخور

× پشتیبانی