گالری هنرمندان صنایع دستی
گالری هنرمندان صنایع دستی

توضیحات آگهی

نازککاری با چوب تخته نرد

سنندج نازککاری رضا مختارزاده-ساخت انواع وسایل چوبی فانتزی وتخته نرد با 20سال سابقه آموزش نزداستادعبدالحمید نعمتیان استاد برجسته هنرنازککاری
× پشتیبانی