گالری هنرمندان صنایع دستی
گالری هنرمندان صنایع دستی

توضیحات آگهی

رنگرزی طبیعی وقالیبافی گیاهرنگ

High quality Natural dying,
Rug weaving in Meymeh&Jowsheghan style‎
رنگرزی گیاهی با کیفیت بالا‏
قالی بافی با نقشه میمه و جوشقان

× پشتیبانی