مرجع صنایع دستی ایران

صنایع دستی بافتنی ها - مرجع صنایع دستی ایران

20200322 101720 290x3001 1

خانم زهره سماوی

خانم زهره سماوی متولد سال 1342 از اصفهان، هنرمند و صنعتگر هنر رودوزی سنتی (سرمه دوزی) می باشند . حدود سی ساله در این زمینه فعالیت می کنند و دارای پروانه تولید کارگاهی از صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان هستند. ایشان در اکثر نمایشگاه های داخل و خارج از ایران به عنوان صنعتگر و […]

وبسایت:https://www.termeh-spadan.ir