مشاغل ایرانی

گره چینی - نمایش و معرفی مشاغل ایرانی

آگهی پیدا نشد

گره چینی

گره چینی

هنر گره چینی یکی از زیر شاخه های هنر کاشی کاری سنتی و معماری است. افراد در این هنر با استفاده از چسباندن یا کنار هم گذاشتن لغات و آلات گوناگون بر اساس طرح و نقش مد نظرشان با استفاده از آجر،کاشی و یا سایر موارد طرح و نقش های هندسی تزیینی درست میکنند. به هنر قراردادن قطعات مختلف برش خورده از چوب و شیشه‌های رنگی در کنارهم به شکلی هماهنگ، با نظم و ترتیب و به صورت قرینه در انواع طرح‌های مختلف هندسی گره چینی گفته می‌شود که از شاخه‌های صنایع دستی چوبی ایران است. در گره چینی، نقش‌های هندسی و طرح‌های سنتی بسیار کاربرد دارد که امروزه در معماری و ساخت اشیاء تزیینی زیاد به کار می‌رود.