مرجع صنایع دستی ایران

حکاکی روی فلز - اولین سامانه جامع معرفی صنایع دستی ایران

آگهی پیدا نشد

حکاکی روی فلز

به ایجاد نقش و طرح روی اجسام فلزی حکاکی روی فلز گفته میشود.
این کار با بوجود آوردن فرورفتگی و برجستگی به وسیله ابزارهای فلزی مثل پیچ گوشتی،مغار،چاقو و …. انجام میشود.