گزخوری مسی

نمایش یک نتیجه

گز خوری مسی یکی از صنایع ستی بسیار زیبا در شهر اصفهان است و با طراحی های قلم زنی اساتید هنرمند اصفهانی سطح بیرونی گز خوری را با گل و شکل های زیبا تزئین کرده اند.

اکثر گزخوری ها داری یک پاییه و دوسته و یک درب می باشند و بعضی از آنها قلم کاری نقره شده اند ولی جنس داخلی آنها از مس می باشد.

گزخوری ها جلوه بسیار زیبایی به وسایل پذیرایی شما و محیط پذیرایی شما میدهد.

این وسیله تزئینی به شدت روی دکورهای سنتی تاثیر گذار است و به چشم می آید.