چنگال مسی

نمایش یک نتیجه

چنگال های مسی در دو صورت عرضه میشود با پوشش قلع و بعضی ها بدون پوشش قلع است.

چنگال مسی در طرح ها و نقشهای متفاوت هخامنشی و گل دار در بازار عرضه میشوند.

استفاده از چنگال در زندگی روز مره ما بسیار پر استفاده می باشد و استفاده از این فلزات تاثیر به شدت مثبتی بر روی بدن ما دارد که شما استفاده این لوازم را اگر به صورت مداوم در یک هفته ادامه دهید تاثیرات معجزه آسایی آن را می بینید.

علت پوشش قلع و بدون قلع این ظروف برای کنترل ورود مس بیش از اندازه به بدن می باشد.