کتری مسی

نمایش یک نتیجه

استفاده از کتری و قوری مسی و نوشیدن چای در مس خاصیت دارد همچنین جوشاندن آب در کتری مسی خواص درمانی و ضدباکتری دارد.