سماور مسی

نمایش یک نتیجه

سماور مسی میکروارگانیسم های داخل آب را می کشد و برای نوشیدن آماده میکند و آب ذخیره شده در ظروف مسی (ترجیحا به مدت ۱۰ ساعت) کیفیت خاصی را به دست می آورد. مصرف روزانه ۲ تا ۳ لیوان آب ذخیره شده در ظروف مسی نیز مس مورد نیاز بدن تان را تامین می کند.