گالری هنرمندان صنایع دستی

صنایع دستی فلزی - گالری هنرمندان ایرانی

 • افزودن به علاقه‌مندی 112 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 226 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 219 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 244 بازدید

  قلم زنی

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 211 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 359 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 485 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 270 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 267 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 534 بازدید

  زرگری اصغری

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 322 بازدید

  زرگری اسدی

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 406 بازدید

  زرگری طلوعی

  9 ماه قبل
 • صنایع دستی فلزی

  صنایع دستی فلزی

  صنایع دستی فلزی یکی از زیر شاخه های صنایع دستی ایران نیز می‌باشد که خود دارای زیر مجموعه های گسترده است مانند چاقو سازی،مسقل،نعل،بلور برنجی و .....
  × پشتیبانی