مرجع صنایع دستی ایران

صنایع دستی فلزی - اولین سامانه جامع معرفی صنایع دستی ایران

 • افزودن به علاقه‌مندی 2 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 6 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 3 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 5 بازدید

  قلم زنی

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 3 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 15 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 2 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 4 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 37 بازدید

  زرگری اصغری

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 6 بازدید

  زرگری اسدی

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 6 بازدید

  زرگری طلوعی

  1 هفته قبل
 • صنایع دستی فلزی

  صنایع دستی فلزی

  صنایع دستی فلزی یکی از زیر شاخه های صنایع دستی ایران نیز می‌باشد که خود دارای زیر مجموعه های گسترده است مانند چاقو سازی،مسقل،نعل،بلور برنجی و .....
  × پشتیبانی