مرجع صنایع دستی ایران

معرق سنگ - مرجع صنایع دستی ایران

  • افزودن به علاقه‌مندی 143 بازدید
  • افزودن به علاقه‌مندی 225 بازدید
  • افزودن به علاقه‌مندی 214 بازدید
  • معرق سنگ

    معرق سنگ

    به چسباندن تکه های سنگ در کنار هم معرق سنگ گفته میشود.برای معرق سنگ شما میتوانید از ریزه سنگ های موجود در طبیعت یا خرده سنگ هایی که از برش سنگ های بزرگتر بدست آمده اند استفاده‌ کنید.
    × پشتیبانی