مرجع صنایع دستی ایران

کاشی معرق - مرجع صنایع دستی ایران

آگهی پیدا نشد

کاشی معرق

کاشی معرق

کاشی معرق اسم یکی از هنر های ما ایرانی ها است.این هنر نزد اروپاییان به موزاییک شهرت دارد. اهمیت هنر کاشی معرق برای زیبایی و استحکام آن است که در بناهای مذهبی به کار میرود
× پشتیبانی