گالری هنرمندان صنایع دستی

نقش برجسته سفالی - گالری هنرمندان ایرانی

آگهی پیدا نشد

نقش برجسته سفالی

نقش برجسته سفالی

نقش برجسته هنری است که شما میتوانید اشکال را روی یک سطح حکاکی کنید. نقش برجسته یکی تکنیک برای ساخت سفال است. نقش برجسته سفالی:در اینجا برجستگی هایی از جنس خود مجسمه روی آن باقی میماند که بسیار زیباست. هنر نقش برجسته سفالی بسیار قدمت دارد که در فرهنگ شرقی و غربی قدمت این هنر به ۲۰۰۰۰ هزار سال می‌رسد.
× پشتیبانی