مرجع صنایع دستی ایران

ساخت مرکب خوشنویسی - اولین سامانه جامع معرفی صنایع دستی ایران

آگهی پیدا نشد

ساخت مرکب خوشنویسی

مرکب خوش‌نویسی

از مهم ترین ابزار های یک خوش نویس مرکب خوش نویسی است.نوع سنتی مرکب برای کار خوش نویسی مناسب تر است و از انواع جوهر ها و مرکب های صنعتی نیز بهتر است.رنگ دانه اصلی جوهر خوش نویسی دوده است.
× پشتیبانی