گالری هنرمندان صنایع دستی

نازک کاری - گالری هنرمندان ایرانی

  • افزودن به علاقه‌مندی 243 بازدید
  • افزودن به علاقه‌مندی 252 بازدید
  • افزودن به علاقه‌مندی 306 بازدید
  • نازک کاری

    نازک کاری

    ساختن یک سازه با هر شکل و اندازه ای به سه‌ مرحله تقسیم می‌شود. سفت کاری،تاسیسات و نازک کاری سفت کاری شامل دوار چینی و اسکل ساختمان میشود. تاسیسات برق کشی،لوله کشی و از این جمله موارد. نازک کاری شامل کار های می شود که روی تأسیسات و سفت کاری انجام میشود.
    × پشتیبانی