مرجع صنایع دستی ایران

نازک کاری - مرجع صنایع دستی ایران

  • افزودن به علاقه‌مندی 117 بازدید
  • افزودن به علاقه‌مندی 104 بازدید
  • افزودن به علاقه‌مندی 116 بازدید
  • نازک کاری

    نازک کاری

    ساختن یک سازه با هر شکل و اندازه ای به سه‌ مرحله تقسیم می‌شود. سفت کاری،تاسیسات و نازک کاری سفت کاری شامل دوار چینی و اسکل ساختمان میشود. تاسیسات برق کشی،لوله کشی و از این جمله موارد. نازک کاری شامل کار های می شود که روی تأسیسات و سفت کاری انجام میشود.
    × پشتیبانی