گالری هنرمندان صنایع دستی

مشبک کاری - مرجع صنایع دستی

آگهی پیدا نشد

مشبک کاری
مشبک کاری هنر بسیار ظریفی است که امروزه کاربرد آن گسترش پیدا کرده و علاوه بر اشیاء چوبی، بر روی اشیاء مختلف فلزی و سنگی نیز انجام می‌شود اما مشبک چوب بسیار رایج‌تر است و بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این هنر ظریف دستی یک طرح خاص را به صورت پنجره‌ای یا مشبک بر روی سطح درمی‌آورند که نمونه‌های آن را می‌توان در آثار معماری به جای مانده از گذشته مانند پنجره‌های ارسی مشبک کاری شده از دوران صفویه مشاهده کرد.
× پشتیبانی