مرجع صنایع دستی ایران

قلمزنی - مرجع صنایع دستی ایران

 • افزودن به علاقه‌مندی 46 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 116 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 115 بازدید

  قلم زنی

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 109 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 209 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 136 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 142 بازدید

  مس نوین

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 104 بازدید

  Mivechi Antiques

  4 ماه قبل
 • قلمزنی

  قلم زنی

  به کندن نقش های مختلف روی اشیای فلزی و تزیین آن قلم زنی گفته میشود.به صورت کلی قلم زنی یعنی به وجود آوردن نقوش و خطوط به وسیله قلم با ضربه چکش روی اجسام فلزی.این هنر در گروه صنایع دستی فلزی قرار میگیرد.
  × پشتیبانی