گالری هنرمندان صنایع دستی

قلمزنی - گالری هنرمندان ایرانی

 • افزودن به علاقه‌مندی 112 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 219 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 244 بازدید

  قلم زنی

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 211 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 359 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 337 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 334 بازدید

  مس نوین

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 171 بازدید

  Mivechi Antiques

  10 ماه قبل
 • قلمزنی

  قلم زنی

  به کندن نقش های مختلف روی اشیای فلزی و تزیین آن قلم زنی گفته میشود.به صورت کلی قلم زنی یعنی به وجود آوردن نقوش و خطوط به وسیله قلم با ضربه چکش روی اجسام فلزی.این هنر در گروه صنایع دستی فلزی قرار میگیرد.
  × پشتیبانی