گالری هنرمندان صنایع دستی

قلمزنی - گالری هنرمندان ایرانی

 • افزودن به علاقه‌مندی 186 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 399 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 443 بازدید

  قلم زنی

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 380 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 530 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 554 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 569 بازدید

  مس نوین

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 249 بازدید

  Mivechi Antiques

  1 سال قبل
 • قلمزنی

  قلم زنی

  به کندن نقش های مختلف روی اشیای فلزی و تزیین آن قلم زنی گفته میشود.به صورت کلی قلم زنی یعنی به وجود آوردن نقوش و خطوط به وسیله قلم با ضربه چکش روی اجسام فلزی.این هنر در گروه صنایع دستی فلزی قرار میگیرد.
  × پشتیبانی