پارچ مسی

نمایش یک نتیجه

نوشیدن آب داخل پارچ مسی اب بسیار مفید است ولی حتما باید سفید کاری شده باشد مس خاصیت استریل کننده دارد و میکروب های داخل آب را میشکد و آب را تصفیه کرده و مواد معدنی مورد نیاز بدن را به آن اضافه میکند.

دهانه پارچ بزرگ بوده و برای استفاده راحت است بدنه ظرف چکش کاری شده و یک دسته دارد.

چنانچه آب را 15 ساعت داخل پارچ مسی در یخچال نگهداری کنید خواص بسیاری پیدا میکند و تا زمان زیادی آب آن سرد باقی میماند ولی یخ نیست و با نوشیدن آن به سردرد دچار نمی شوید.