سرویس سماور

نمایش یک نتیجه

سرویس سماور برنجی زیبا و شیک قلمکاری شده است 4 پارچه ی پا سماوری برنجی شامل یک عدد سینی برنجی ، یک پارچ برنجی ، یک جام برنجی و یک قوری ازجنس برنج می باشد.

قیمت سینی برنجی قدیمی بر اساس قلمزنی و طرح آن متفاوت است.