گالری هنرمندان صنایع دستی

خراطی سنگ - گالری هنرمندان ایرانی

آگهی پیدا نشد

خراطی سنگ

خراطی سنگ

هنر خراطی سنگ یک از رشته های صنایع دستی سنگ است.به تراشیدن تکه ای سنگ به وسیله چرخ خراطی برای ساخت اشیاء با شکل و حجم متقارن و مدور خراطی سنگ گفته میشود.
× پشتیبانی