مرجع صنایع دستی ایران

خراطی سنگ - مرجع صنایع دستی ایران

آگهی پیدا نشد

خراطی سنگ

خراطی سنگ

هنر خراطی سنگ یک از رشته های صنایع دستی سنگ است.به تراشیدن تکه ای سنگ به وسیله چرخ خراطی برای ساخت اشیاء با شکل و حجم متقارن و مدور خراطی سنگ گفته میشود.
× پشتیبانی