مرجع صنایع دستی ایران

خراطی سنگ - اولین سامانه جامع معرفی صنایع دستی ایران

آگهی پیدا نشد

خراطی سنگ

هنر خراطی سنگ یک از رشته های صنایع دستی سنگ است.به تراشیدن تکه ای سنگ به وسیله چرخ خراطی برای ساخت اشیاء با شکل و حجم متقارن و مدور خراطی سنگ گفته میشود.