گالری هنرمندان صنایع دستی

مشبک کاری - گالری هنرمندان ایرانی

آگهی پیدا نشد

مشبک کاری

مشبک کاری

مشبک کاری هنر اصیل و زیبای ما ایرانی ها است و اکثرا در پنجره های قدیمی و چوبی کاربرد داشته. یکی از ویژگی های درب و پنجره های مشبک این است که هوا و نور به راحتی داخل و خارج میشود.پنجره ها و درب های مشبک عمدتاً با شیشه های رنگه ساخته میشوند که این کار باعث میشود نور به شکل زیبایی به خانه بتابد.
× پشتیبانی