مرجع صنایع دستی ایران

مشبک سنگ - اولین سامانه جامع معرفی صنایع دستی ایران

آگهی پیدا نشد

مشبک سنگ

این هنر قدمتی دیرینه دارد.از زمانی که انسان های اولیه یا همان غارنشینان به صحرا رفتند و برای خود از سنگ چهار دیواری ساختند.