گالری هنرمندان صنایع دستی

سوزن دوزی - گالری هنرمندان ایرانی

آگهی پیدا نشد

سوزن دوزی

سوزن دوزی

سوزن دوزی یکی از هنر های ایرانی و صنایع دستی است که با استفاده از نخ و سوزن روی بافت های گوناگون انجام میشود.این هنر بیشتر در بلوچستان رواج دارد ولی در مناطق مختلف ایران هم استفاده میشود مثل،یزد،خراسان و اصفهان و استان های شمالی کشور.
× پشتیبانی