پلن رایگان

رایگان 30 روز
آگهی شما تا دو ماه بصورت رایگان در سایت نمایش داده می شود.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود

پلن 6 ماهه

160,000تومان 180 روز
آگهی شما 6 ماه بر روی سایت قرار می گیرد.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود

پلن یکساله

250,000تومان 365 روز
آگهی شما یکسال بر روی سایت قرار می گیرد.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود