مشاغل ایرانی

ملیله کاری - نمایش و معرفی مشاغل ایرانی

آگهی پیدا نشد

ملیله کاری

ملیله کاری

ملیله کاری یکی از شاخه های فلز کاری است که با سیم مفتول های نازک نقره میتوان اینکار را انجام داد. ملیله کاری صنایع دستی شهر های اردبیل،زنجان و بروجرد است.در این شهر ها اجسام نقره مثله قندان،سینی،استکان و..... با روش ملیله کاری ساخته میشود.