مرجع صنایع دستی ایران

جاجیم - مرجع صنایع دستی ایران

آگهی پیدا نشد

جاجیم

جاجیم

جاجیم یک نوع زیر انداز دو رو است. جاجیم پرز ندارد و به خاطر همین میتوان از هر دو روی آن استفاده کرد،این نوع پارچه در کوچ گران بسیار رواج دارد. در زمان های قدیم بهترین مناسب ترین پارچه برای کرسی جاجیم بوده است.
× پشتیبانی